Innstramminger i nasjonale smitteverntiltak

med Ingen kommentarer
Får dette konsekvenser for kursene på Orient Dansesenter?

Dette er det mange som lurer på, etter regjeringen på torsdag 5/11 informerte om ytterligere innstramminger i nasjonale smitteverntiltak.

Disse innstrammingene innebærer ingen endringer for våre kurs. Det er ikke satt begrensninger i forhold til fritidsaktiviteter/idrett/trening i de nye reglene, det er kun i regioner med høyt smittetrykk (slik som f.eks. Oslo og Bergen), hvor kommunene må vurdere stenging av breddeidrett, treningssentre, svømmehaller etc.

Sarpsborg kommune har definert ekstra smitteverntiltak, men foreløpig er det ikke satt ytterligere begrensninger for fritidsaktiviteter/trening/fysisk aktivitet. Derfor kjører vi kursene som planlagt, med de smitteverntiltakene vi har hatt hele tiden. Våre smitteverntiltak er i tråd med retningslinjene for vår bransje, og det har ennå ikke vært påvist smitte som kan knyttes til verken dansestudioer, yogastudioer, treningssentre, eller lign.

Dersom situasjonen i Sarpsborg skulle bli såpass alvorlig at kommunen pålegger oss å stenge, blir kursene utsatt til vi får lov til å åpne igjen.

Regjeringen oppfordrer nå alle til å være mest mulig hjemme, og begrense sosial kontakt med andre, de nærmeste ukene. Samtidig vet vi, at det å ikke ha noe sosial kontakt over tid, kan gå hardt utover den psykiske helsen. For noen er det å komme på kurs en gang i uka, kanskje den eneste kontakten de har med andre, utenom eventuelt å gå i butikken. Mens andre kan ha en stor kontaktflate på jobb, stor familie, kontakt med venner og/eller treffer andre voksne i forbindelse med egne eller barnas fritidsaktiviteter. Det blir derfor opp til hver enkelt å gjøre en vurdering på om du bør begrense antall personer du er i kontakt med.

Dersom du må droppe noen kurskvelder fordi du må begrense antall personer du er i kontakt med, kan vi tilby deg å ta igjen disse timene på tilsvarende kurs i januar. Forhåpentligvis er situasjonen blitt bedre igjen da. Kontakt instruktøren din dersom du vil benytte deg av dette.

Ellers oppfordrer vi alle om å fortsette å vaske hender, holde avstand, og være hjemme hvis du er syk!