Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet, slik at det skal være trygt å komme på kurs hos oss.

Oppdatert: 29.09.2021

Generelle smittevern regler

Viktig smittevern tiltak er å vaske hendene
  • Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.
    Gi beskjed til instruktøren din.
  • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Host eller nys i albuekroken, eller i papir, og vask hendene etterpå.
  • Det er ikke lenger krav om å holde avstand.