Generelt

Kursperioder og ferier

Vårsemesteret går fra begynnelsen av januar til begynnelsen av juni. Høstsemesteret går fra slutten av august til begynnelsen/midten av desember. De ukentlige kursene har vanligvis opphold i undervisningen i vinterferien (uke 8), i påskeuken, høstferien (uke 40) og på alle offentlige helligdager.

Aldersgruppe

Kursene er beregnet på voksne deltakere, og vi har en nedre aldersgrense på 15 år. Barn mellom 10 og 15 år kan delta, hvis de går på kurs sammen med en voksen, og er modne nok til å følge kursopplegget. Vi har hatt deltakere fra 10 – 70 år på samme kurs, så her kan flere generasjoner trene sammen!

Prøvetimer

Du kan få en uforpliktende prøvetime dersom det er ledige plasser på kurset ved kursstart.

Tapte timer

Er du borte fra kurset en gang (eller flere), kan du ta igjen den tapte timen på et annet tilsvarende kurs. Kontakt instruktøren og hør om det er ledig plass. Tapte timer tas igjen innenfor den tidsperioden du har betalt for. Dersom vi ikke kan tilby et tilsvarende kurs i samme tidsperiode, kan timen tas igjen på neste tilsvarende kurs.

Skader og sykdommer

Har du skader eller sykdommer som påvirker bevegelsene dine, fortell instruktøren om det, slik at hun er oppmerksom på dette når hun veileder deg. Vi anbefaler at du snakker med legen/fysioterapeuten din før du melder deg på kurs.

Kursdeltakerne er selv ansvarlig for å ta hensyn til egen kropp, og ikke gjøre bevegelser som er smertefulle.

Studioregler

For alles trivsel og velvære:

  1. Sett utesko i skohyllene ved inngangen.
  2. Heng fra deg yttertøy, vesker og bager i garderoben. Garderoben er låst mens kursene pågår.
  3. Vis hensyn til at det også er annen virksomhet som pågår i lokalene.
  4. Sørg for å ha med deg det du trenger til kurset.
  5. Sett telefonen på lydløs, mens timen pågår.
  6. Ikke møt opp påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  7. Ingen røyking ved inngangspartiet.

Spesielt

Velkommen til Orient Dansesenter!
– Ditt studio for Trening – Dans – Yoga