Generelt

Kursperioder og ferier

Vårsemesteret går fra begynnelsen av januar til begynnelsen av juni. Høstsemesteret går fra slutten av august til begynnelsen/midten av desember.

De ukentlige kursene har vanligvis opphold i undervisningen i vinterferien (uke 8), i påskeuken, høstferien (uke 40) og på alle offentlige helligdager.

Treningstimer


Dansekurs

Musikk

Du må selv skaffe deg musikken til koreografiene det undervises i, vi selger ikke dette i studioet. Men vi bruker vanligvis musikk som ligger på YouTube, Spotify og iTunes, så det skal være enkelt for alle å finne.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med musikken i god tid før kursstart. Det er mye lettere å lære en koreografi når du kjenner musikken godt.

Yogakurs


Betingelser

Du har en side med betingelser som bør legges direkte på menyen under påmelding. Ved trinn II med Woocommerce betinger det en egen side som heter Vilkår og betingelser. Kunden må tikke av for å ha lest denne for å kunne bestille/kjøpe kurs. Foreslår derfor å fjerne Påmelding og betaling, samt Avmelding herfra som begge bør ligge under betingelser.

Avmelding

  • Du kan melde deg av kurset kostnadsfritt fram til 24 timer før kursstart.
  • Melder du deg av kurset etter dette, må hele kursavgiften betales. Eventuelt kan du finne noen andre som kan overta plassen din.
  • Hvis du må slutte på kurset p.g.a. akutt sykdom eller skade, som gjør at du ikke fysisk er i stand til å fortsette på kurset, kan du få tilbake kursavgift for resterende timer, ved å levere legeerklæring.